Refund Policy

Ved behandlinger

Bliver du forhindret i at møde til din aftalte behandling, og ønsker at melde afbud, beder vi dig gøre dette senest 24 timer inden påbegyndelse af behandlingstiden. Vi forsøger at rykke din tid så vidt muligt, såfremt dette ønskes.

Overholdes dette ikke, påregnes et gebyr på 50% af behandlingens oprindelige pris og der ses bort fra eventuelle rabatter. Vælger man at udeblive fra behandlingen påregnes 100% af den oprindelige pris som opkræves til omgående betaling.

Afbud skal meddeles via telefon +45 71 78 65 75 eller via e-mail på booking@beautyboosters.dk

Ved forsinkelse fra kundens side, vurderes der om behandlingen kan udføres tilfredsstillende, eller om det er nødvendigt at finde en ny tid. Behandlingen skal dog betales uanset udfaldet grundet afsat tid.

Ved forsinkelse fra Beauty Boosters side, vurderes det ligeledes om behandlingen kan udføres tilfredsstillende. Såfremt dette ikke er muligt, tilbydes kunden en ny tid og vi forsøger at finde en passende løsning i fællesskab.​

Vi gør opmærksom på at vi ikke udfører behandlinger hvis man har nogen former for infektion, betændelser eller lignende som kan have indflydelse på resultatet eller kundens sundhed.​