Hvad er en bruttolønsordning?

En bruttolønsordning er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvor medarbejderen får et personalegode (f.eks. neglebehandling eller hårklip) i stedet for en del af sin bruttoløn. Værdien af behandlingen trækkes fra medarbejderens bruttoløn.

På den måde får medarbejderen adgang til professionelle behandlinger uden at blive beskattet af prisen.

 

Klippekort til behandlinger

Medarbejderen vælger, hvor mange klip de ønsker for min. 12 måneder ad gangen. Ønsker man f.eks. en neglebehandling hver 14. dag, skal man bruge 24 klip på 12 måneder. Ønsker man at blive klippet én gang om måneden, skal man man vælge 12 klip. 1 klip giver adgang til eksempelvis 1 hårklip eller 1 neglebehandling inkl. shellac og koster fra 438,4 kr. ex moms. Aftagning af shellac mellem behandlinger samt let styling af hår er inkluderet, men tilvalg i form af design på negle mv. i forbindelse med behandlinger er ikke inkluderet i prisen. Medarbejderne betaler for behandlingerne over bruttolønnen og opnår dermed en skattebesparelse på 35-42% (afhængigt af den enkeltes skatteforhold). Medarbejderne kan både købe klippekort til brug hos virksomheden og i hjemmet. 

 

Det praktiske - hvad og hvornår?

Behandlingerne finder sted hos Jeres virksomhed på den aftalte adresse og på de aftalte datoer og tidspunkter. Det kan eksempelvis være en fast dag hver anden uge fra kl. 08 til 16 – eller hvad der passer Jer bedst. Behandleren har alle materialer med og I skal derfor blot stille lokale til rådighed, som enten kan være et mødelokale eller et bord i et fælleslokale.

 

Medarbejderen skriver sig selv på en liste, så der er minimal administration for firmaet. Når datoen er fastlagt, skal Beauty Boosters have listen i hænde senest 14 dage inden aftalte dato, hvis ikke det er en på forhånd fastlagt dag (som f.eks. hveranden fredag eller hver onsdag). Vi sender antal behandlere ud, så det matcher med antal af behandlinger bestilt den pågældende dag. 

 

Fakturering

Firmaet bliver faktureret hver måned for 1/12 af prisen for det samlede antal klip for alle medarbejdere, der er en del af ordningen. Det vil sige at det er virksomheden, der faktureres for behandlinger og medarbejderne, der finansierer det i form af omlægning af bruttolønnen.

 

Sådan kommer Jeres virksomhed igang med en bruttolønsordning

De medarbejdere der ønsker at deltage i ordningen skal beslutte sig for, hvor mange klip de hver især ønsker for 12 måneder, så enten 12 (én behandling pr. måned) eller 24 klip (to behandlinger pr. måned). Når prisen på det samlede antal klip er aftalt mellem medarbejder og arbejdsgiver, vil 1/12 af denne pris opkræves på faktura hver måned i den aftalte periode. Behandleren vil stå til rådighed på de aftale datoer og tidsrum som svarer til det antal købte klip. Medarbejderne får trukket et klip på deres kort efter udført behandling. 

Når I ved hvilke medarbejdere der er interesseret og hvor mange klip der ønskes, sender i blot en liste til os med de forskellige medarbejdere inkl. navn, email, telefonnummer og antal ønskede klip. Herefter aftaler vi hvilke datoer og tidsrum behandleren skal stå til rådighed.

 

Arbejdsgiver bærer det økonomiske ansvar

Arbejdsgiveren bærer det økonomiske ansvar ved indgåelse af en bruttolønsordning, da det er firmaet, der indgår aftalen. Klip der ikke bliver brugt i de timer behandleren er stillet til rådighed, går tabt ved aftaleperiodens udgang.

Det er ikke muligt at justere i beløbet for lønnedgangen som medarbejderen har hver måned. Hvis en arbejdstager fratræder sin stilling midt i en lønaftaleperiode, skal resterende klip tilbageleveres til arbejdsgiver på fratrædelsesdatoen. Det er derefter op til arbejdsgiver at bestemme, hvem der skal have rådighed over resterende klip, idet arbejdsgiver bærer udgiften for resterende klip og har rådighed over behandlingerne.

Medarbejder og arbejdsgiver skal ved indgåelse af aftalen tage stilling til om medarbejderen kan beholde klip til behandlinger i perioder, hvor medarbejderen ikke skal have løn, ved f.eks. orlov.

 

Aftalens ophør og fornyelse af aftale

Når perioden for ordningen udløber efter 12 måneder, ophører Beauty Boosters ApS og arbejdsgivers forpligtelser over for hinanden. Efter de 12 måneder, er det virksomhedens ansvar at indberette hvem og hvor mange medarbejdere der ønsker at forny klippekortet.
Ovenstående beskrivelse er blot vejledning til arbejdsgivere, og Beauty Boosters ApS påtager sig ikke ansvar for juridisk rådgivning. Der kan være flere regler, I som arbejdsgiver skal være opmærksom på i forbindelse med bruttolønsordning og lønomlægning. Konsulter venligst egne rådgivere for vejledning til jeres specifikke situation.